Quantenoptik mit Elektron-Photon Paaren - Philipp Haslinger

Philipp Haslinger, Technische Universität Wien (Einzelprojekt), 408.000 Euro Fördersumme, Project Finder