Quantum Klystron - Philipp Haslinger

Philipp Haslinger, Technische Universität Wien (Einzelprojekt), 535.500 Euro Fördersumme, Project Finder